Inkubator dla inwestycji
  • Business Gate :Business Gate

Inkubator dla inwestycji

Dodano: 
Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński / Źródło: Business Gate
Jednym z priorytetów Ministerstwa Rozwoju jest budowanie wzrostu gospodarczego m.in. w oparciu o inwestycje. Chcemy, by ich udział w polskim PKB systematycznie wzrastał. W tym celu resort przygotowuje koncepcję nowej polityki inwestycyjnej.

Polityka strefowa jest jedną z zachęt, które mają przyciągać inwestorów – nie tylko zagranicznych – a przez to przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE) – wyodrębnionych obszarów, na których można prowadzić działalność gospodarczą, korzystając z preferencyjnych warunków. Podmioty działające w SSE funkcjonują na zasadach komercyjnych. Jednak przede wszystkim ich inwestycje muszą przynosić korzyści okolicznym terenom, a przez to wpływać na wzrost konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki.

Z perspektywy inwestora główną korzyścią jest zwolnienie z podatku dochodowego od biznesu prowadzonego na terenie strefy. Inną – pomoc publiczna w formie zwolnień ze wspomnianego podatku, z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkową zachętę stanowi zwolnienie z podatku od nieruchomości. Atutem SSE jest też ich kompleksowa infrastruktura. Ponadto można zakupić lub wynająć istniejące w strefach nieruchomości, w tym powierzchnie biurowe, np. na potrzeby centrów usług wspólnych czy centrów badawczo-rozwojowych. W niektórych SSE realizowane są inwestycje w systemie BTS (projekt i budowa obiektu dla określonego odbiorcy), które można następnie wziąć w leasing. Zaletą jest również wsparcie ze strony spółek zarządzających SSE w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji oraz opieka poinwestycyjna. Nowa inwestycja wpływa na rozkwit wszystkich dziedzin życia gospodarczego w danym regionie. Stanowi impuls rozwojowy, przekłada się na wzrost zamożności i jakości życia mieszkańców. Prowadzi do zwiększenia zatrudnienia i wyższych wpływów do lokalnego budżetu, sprzyja rozwojowi całej gamy usług. Szacuje się, że 100 nowych miejsc pracy utworzonych w strefie generuje – w zależności od branży – od 50 do 1000 nowych miejsc pracy w jej otoczeniu. Wyniki funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych mówią same za siebie. Na koniec 2015 r. przedsiębiorcy działający w strefach posiadali 2177 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i zainwestowali blisko 111,7 mld zł.

Powstało 312 tys. miejsc pracy, z czego zdecydowana większość (ponad 72,2 proc.) to nowe etaty. Tylko w 2016 r. wydano 171 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE, w tym 111 dla firm z polskim kapitałem. Wartość inwestycji przekroczy 6,9 mld zł, przybędzie ok. 6,6 tys. nowych miejsc pracy. W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować wiele ciekawych przykładów inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. To pokazuje, że w Polsce jest dobry klimat dla inwestycji. Doceniają to także nasi zagraniczni partnerzy i kontrahenci. W legnickiej SSE powstanie pierwsza w Polsce fabryka silników firmy Mercedes. Minimalna wartość tej inwestycji przekroczy 2 mld zł. Z kolei jeden z największych na świecie producentów baterii litowo-jonowych, LG Chem, rozpoczyna budowę pierwszej w Europie fabryki, w której masowo będą produkowane baterie do samochodów elektrycznych. Dzięki tej inwestycji w podstrefie Wrocław-Kobierzyce powstanie m.in. ponad 700 nowych miejsc pracy.

Ministerstwo przygotowuje całościową politykę inwestycyjną, która ma na celu trwałe zwiększenie stopy inwestycji w dłuższej perspektywie, przy większym wykorzystaniu środków krajowych. Jednym z jej elementów będzie katalog instrumentów wsparcia inwestora dopasowany do celów rozwojowych gospodarki, zawierający m.in. nową koncepcję działania specjalnych stref ekonomicznych. Powinny one w większym zakresie koncentrować się na wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju i współpracować z lokalną społecznością na partnerskich warunkach.


Tadeusz Kościński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Okładka tygodnika WPROST: 49/2016
Artykuł został opublikowany w 49/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ Źródło: Business Gate

Czytaj także

Czytaj także