Magnes dla firm
  • Business Gate :Business Gate

Magnes dla firm

Dodano: 
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC / Źródło: Business Gate
SSE są niewątpliwie jednym z najefektywniejszych instrumentów wsparcia rozwoju regionalnego – mówi Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Jakie są szanse rozwoju przedsiębiorstw w SSE?

Specjalne strefy ekonomiczne umożliwiają działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach, co zachęca przedsiębiorców do lokowania inwestycji. Najczęściej w tym kontekście pojawia się kwestia zwolnienia z podatku dochodowego. Wysokość zwolnień jest uzależniona od lokalizacji, wielkości nakładów inwestycyjnych lub kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Te czynniki pozytywnie wpływają na rozwój regionów i lokalnej społeczności, poprawę infrastruktury, umacniają też współpracę biznesu z samorządami. Wsparcie oferowane w strefach jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa; większe mogą uzyskać małe i średnie firmy, bo to głównie one napędzają rozwój gospodarczy. Istotnym czynnikiem są przygotowane pod inwestycje tereny i obiekty oraz uproszczona ścieżka postępowania w przypadku decyzji administracyjnych. Takie ułatwienia pozwalają na szybsze rozpoczęcie działalności i znaczne oszczędności. W ten sposób jako ARP realizujemy założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jakie branże dominują w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach ekonomicznych? Na jakie wsparcie mogą tam liczyć inwestorzy?

W strefach zarządzanych przez ARP obserwujemy dynamiczny rozwój firm związanych z branżą motoryzacyjną, elektroniczną i metalową. Większość firm prezentuje zaawansowane innowacyjne technologie. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej oraz instrumenty wsparcia rozwoju regionalnego, relacje m.in. z parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości czy licznymi klastrami. Ponieważ ARP zarządza dwiema strefami, których tereny położone są w dziewięciu województwach, możliwości inwestycyjne są zróżnicowane. Na przykład w Tarnobrzeskiej SSE Euro-Park Wisłosan oferujemy firmom łatwy dostęp do Linii Hutniczej Szerokotorowej umożliwiającej zbyt towarów na rynki Dalekiego Wschodu, także dzięki naszemu Euroterminalowi Sławków. Z kolei Euro-Park Mielec to już ponad 20-letnia historia i ogromne możliwości kooperacji biznesowej powstałe dzięki różnorodności firm. Tereny inwestycyjne w strefach ARP cieszą się dużym zainteresowaniem. Dowodem jest m.in. rozpoczęcie budowy fabryki do produkcji baterii litowych dla samochodów elektrycznych przez koncern LG Chem w zarządzanej przez ARP podstrefie Wrocław-Kobierzyce. Tego typu inwestycje stwarzają duże możliwości dla polskich firm. Wiele takich podmiotów przecież latami korzysta na kooperacji z zagranicznymi inwestorami. Według statystyk ostatnie inwestycje czołowych koncernów sektora motoryzacyjnego w Polsce i każde utworzone przez nie miejsce pracy przyczyniają się do powstania u polskich dostawców trzech-pięciu kolejnych miejsc pracy.

Jak działania ARP wpływają na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce?

Często SSE kojarzone są z wielkimi koncernami zagranicznymi, tymczasem przeważają w nich małe i średnie firmy, w większości z polskim kapitałem. Wiele z nich uruchamia innowacyjne projekty wpływające na atrakcyjną dywersyfikację branżową. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach SSE umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego, ta korzyść w formie pomocy publicznej w wielu przypadkach przekłada się na inwestowanie w kolejne projekty w strefie. To pokazuje, jak bardzo funkcjonowanie strefy jest ważne dla regionu – każdy nowy inwestor w strefie to również nowe miejsca pracy dla przedstawicieli lokalnej społeczności. W podregionach, gdzie funkcjonują SSE, poziom nakładów brutto na środki trwałe w przeliczeniu na mieszkańca jest wyższy od 250 do nawet 600 zł, zaś w powiatach lokuje się w przedziale między 510 a 570 zł. SSE są niewątpliwie jednym z najefektywniejszych instrumentów wsparcia rozwoju regionalnego.

Jak ocenia pan rozwój nadzorowanych przez ARP stref?

Zarządzane przez ARP SSE należą do najdynamiczniej rozwijających się stref w Polsce. SSE Euro-Park Mielec, pierwsza strefa w Polsce, od momentu rozpoczęcia działalności w 1995 r. zwiększyła powierzchnię z 575 ha do 1496 ha. W tym czasie ARP wydała 364 zezwolenia na działalność w strefie, które przełożyły się na inwestycje o łącznej wartości 8,6 mld zł, dające 28,6 tys. miejsc pracy. Działająca od 1997 r. TSSE Euro-Park Wisłosan powiększyła swój teren z 609 ha do 1743 ha. Udzieliliśmy 201 zezwoleń, pozyskując w ciągu 19 lat inwestycje o łącznej wartości 8,4 mld zł i kreując zatrudnienie dla prawie 30 tys. osób. Warto też podkreślić, że w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach ekonomicznych przeważają firmy polskie. W Euro-Parku Mielec 76 proc. zezwoleń otrzymały polskie podmioty, a w Euro-Parku Wisłosan – 59 proc. Rok 2016 dla stref zarządzanych przez ARP jest bardzo dobry. Wydaliśmy 55 nowych zezwoleń o łącznej wartości zobowiązań inwestycyjnych przekraczającej 2,3 mld zł, co przełoży się na zatrudnienie co najmniej 2180 osób. W bieżącym roku, co mnie szczególnie cieszy, znacząco wzrosła liczba polskich innowacyjnych firm inwestujących w naszych strefach. Umożliwiamy im dynamiczny rozwój, czego potwierdzeniem jest np. przyznanie przez prezydenta RP nagrody dla innowacyjnej spółki ML System w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, wręczonej podczas Kongresu 590. Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, również powiększamy obszar naszych stref. Obecnie są finalizowane procedury w sprawie rozszerzenia mieleckiej SSE o kolejne 175 ha, a tarnobrzeskiej – o 125 ha. Te wszystkie fakty potwierdzają, że za nami naprawdę dobry rok, a planowana przez Polski Fundusz Rozwoju koncentracja zarządzania SSE przełoży się na jeszcze większe osiągnięcia stref i sukcesy inwestujących w nich przedsiębiorców.


Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu

Okładka tygodnika WPROST: 49/2016
Artykuł został opublikowany w 49/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ Źródło: Business Gate

Czytaj także

Czytaj także