W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

Dodano:   /  Zmieniono: 
Porównywanie wyników finansowych
Porównywanie wyników finansowych / Źródło: Fotolia / DragonImages
Przedsiębiorcy niezależnie od prowadzonej działalności poszukują różnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi ich firmy, a także wspomagających ich w zarządzaniu. Niezbędne są różnego typu narzędzia: informatyczne, bankowe, księgowe, sprzedażowe, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także porządkowe.

Prowadząc firmę chcemy, by koszty były niskie, ale jednocześnie pozwalały na bezpieczne działanie. Stąd poszukiwane są takie usługi, które pomogą i usprawnią nasze przedsiębiorstwo. Najlepiej wybierać sprawdzonych, wiarygodnych usługodawców, którzy nie tylko pełnią rolę sprzedawców, ale również pomogą i doradzą rozpatrując nasze potrzeby z uwzględnieniem branży, w której działamy i naszego otoczenia biznesowego, naszych możliwości, a przede wszystkim zaprezentują nam faktyczne korzyści płynące z proponowanej przez nich oferty. Przez wiele lat przedsiębiorcy, szefowie firm obstawali przy zatrudnianiu własnych księgowych, kadrowych i informatyków, a także własnego serwisu sprzątającego. Ale rynek zmienia się i wraz z potrzebą ograniczania kosztów zaczęto poszukiwać innych rozwiązań. I tak pojawiło się wiele firm wyspecjalizowanych w różnych obszarach, gwarantując jakość i bezpieczeństwo. Stąd można już zewnętrznie wynająć firmę, której powierza się np. HR, zarządzanie flotą, PR czy IT. Co ważne firma może też zaoszczędzić, kiedy potrzebuje samochodów, urządzeń, sprzętu.

Leasing

Leasing jest najszybszym i najprostszym źródłem finansowania inwestycji, z którego mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, jak i ci, którzy inwestują w rozwój i modernizację swoich firm. Przedsiębiorca w bardzo krótkim czasie, bez angażowania środków własnych, ma możliwość pozyskać określony sprzęt, maszynę czy pojazd niezbędny w bieżącej działalności. Decydując się na tę formę finansowania z góry wie, jakie wydatki będzie ponosił w związku z realizacją umowy leasingowej. Raty leasingowe spłaca z bieżących przychodów. Co ważne, podpisując umowę leasingową przedsiębiorca sam decyduje o harmonogramie spłat rat leasingowych. Ten element jest szczególnie istotny dla przedsiębiorstw, które charakteryzuje sezonowość. Przedsiębiorcy działający w branży, która odznacza się sezonowością, wybierają harmonogram, w którym wysokość rat jest uzależniona od planowanych, bieżących przychodów firmy. Leasing to także tarcza podatkowa. Wszystkie raty leasingowe wliczane są do kosztów prowadzenia działalności. W przypadku leasingu operacyjnego, dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość rozliczania podatku VAT wraz z ratami leasingowymi, a nie płacenia z góry, jak to ma miejsce w przypadku kredytu bankowego. Dodatkową zaletą leasingu są mniejsze niż w przypadku kredytu wymagania formalne. Firma leasingowa przez cały okres trwania umowy jest właścicielem sprzętu i w związku z tym nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Decyzja kredytowa wydawana jest nawet w 15 minut. Przedsiębiorcy potrzebują coraz bardziej nowoczesnych i zaawansowanych usług bankowych, które jednocześnie mogą usprawnić funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Firmom zależy by oferta była na jak najwyższym poziomie i bazowała na niezawodnych platformach technologicznych.

Cash Management

Banki proponują usługi zapewniające lepsze i efektywniejsze zarządzanie finansami. Klient biznesowy w największych bankach może liczyć na kompleksową ofertę wspierającą różne aspekty przepływów gotówkowych.

Realizacja zleceń płatniczych i możliwość sprawdzenia salda rachunku to standard codziennych kontaktów z bankiem z poziomu dostępnej platformy internetowej, koniecznością stało się włączenie możliwości sprawnego i zarządzania „online” zasobami płynnościowymi przez firmę. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców banki wprowadziły możliwość łatwego dostosowywania parametrów systemu do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów, jak również możliwość jednoczesnego przetwarzania dużej ilości transakcji zakresu cash management Cash management to najprościej rzecz ujmując gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie gotówki. Proces ten pozwala regulować na bieżąco zobowiązania, kontrolować stan gotówki w firmie, planować zapotrzebowanie na pieniądz i minimalizować jego koszt, zabezpieczać ryzyko kursowe oraz lokować nadwyżki finansowe. Cash management jako narzędzie do osiągnięcia płynności powinien być realizowany w każdej spółce; przez właściciela w małej firmie, przez pracownika w średniej lub przez wyspecjalizowane podmioty w dużych korporacjach, gdzie skala biznesu i silna koncentracja na głównej działalności nie pozwala skutecznie zająć się zarządzaniem gotówką. Powierza się wtedy takie usługi bankom, firmom windykacyjnym czy funduszom inwestycyjnym. Oferta bankowa w zakresie cash management to kompleksowy zestaw produktów wspomagających zarządzanie środkami finansowymi – począwszy od rachunków bankowych (bieżące, rozliczeniowe, depozytowe, płacowe, socjalne, zastrzeżone), przez obsługę gotówkową (wpłaty i wypłaty gotówkowe, zasilenia i odsilenia kas, transport, przeliczanie gotówki), płatności krajowe i zagraniczne, identyfikację i rozliczanie masowych należności (płatności masowe, polecenie zapłaty), zarządzanie płynnością (konsolidacja środków, cash pooling), aż do specjalistycznych systemów wspomagających procesy fakturowania i rozliczania z kontrahentami.

Okładka tygodnika WPROST: 5/2017
Artykuł został opublikowany w 5/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ Źródło: Business Gate

Czytaj także

Czytaj także