Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Dodano: 
Fotografia ilustracyjna
Fotografia ilustracyjna / Źródło: Materiały prasowe
Przedsiębiorstwa stające przed decyzją dotyczącą pozyskania kapitału na rozwój działalności, coraz częściej muszą mierzyć się z niełatwym wyborem formy finansowania.

Najczęstszym wyjściem jest skorzystanie z kapitałów własnych lub kredytów bankowych. Jednakże zaostrzone regulacje i polityka kredytowa sprawiają, że podmioty gospodarcze z coraz większym trudem spełniają wymagania banków, a nierzadko sam proces uzyskania finansowania trwa zbyt długo. Problem ten dotyka szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Alternatywą dla tradycyjnych kredytów bankowych jest rynek kapitałowy i emisje akcji lub obligacji. Szczególnie ta druga opcja staje się od kilku lat coraz bardziej popularna.

Charakter obligacji

Mówiąc wprost, obligacja jest papierem wartościowym, który poświadcza, iż jego nabywca udzielił emitentowi pożyczki na określonych warunkach, a ten zobowiązuje się je spełnić, czyli m.in. wypłacać odsetki w ustalonej wysokości oraz zwrócić kapitał w konkretnym terminie. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają prawa do własności przedsiębiorstwa, a obligatariusze nie mają bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane w firmie. W związku z tym, by nie tracić kontroli nad firmą oraz nie rozdrabniać kapitału, właściciele przedsiębiorstw wybierają właśnie to rozwiązanie.

Dlaczego warto postawić na obligacje?

Jednymi z kluczowych argumentów przemawiających za emisją obligacji są koszt i warunki pozyskania kapitału. W przypadku tradycyjnego finansowania bank podejmuje decyzje dotyczące oprocentowania, zabezpieczeń oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania kredytu. Po przyznaniu finansowania przedsiębiorstwo musi zwykle spłacać comiesięczne raty kapitałowo-odsetkowe. W przypadku emisji obligacji to emitent ustala ich oprocentowanie i dostosowuje do poziomu, na którym inwestorzy będą skłonni je nabyć. Kolejną zaletą emisji obligacji w stosunku do kredytu jest wysokość obciążeń. Warto pamiętać, iż taki sposób finansowania niesie również pozytywne skutki związane z optymalizacją bilansu. Emisja obligacji posiada jeszcze jedną przewagę nad tradycyjnym finansowaniem bankowym – marketing i promocję. Przedsiębiorstwo proponując inwestorom nabycie obligacji, oraz terminowo realizując zobowiązania, staje się bardziej rozpoznawalne wśród potencjalnych klientów i inwestorów. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z emisji instrumentów dłużnych oraz perspektywy rozwoju rynku obligacji w Polsce, możemy się spodziewać, iż będzie to coraz popularniejsze narzędzie wśród przedsiębiorstw.

Okładka tygodnika WPROST: 12/2017
Artykuł został opublikowany w 12/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także