Emerytura z funduszami private equity

Emerytura z funduszami private equity

Dodano: 
Oszczędzanie z myślą o emeryturze
Oszczędzanie z myślą o emeryturze
Polski system emerytalny zbudowany jest z dwóch filarów: repartycyjnego i kapitałowego. W przypadku tego drugiego kluczowe znaczenie ma ocena ryzyka rynków finansowych i przełożenie sytuacji na GPW na stan oszczędności.

To oznacza, że część kapitałowa przyszłej emerytury uzależniona jest od stanu koniunktury w momencie, w którym zaczynamy z niej korzystać. Indeksy giełdowe na całym świecie poddawane są wahaniom, co automatycznie w naszym przypadku przekłada się na stan portfeli OFE, lokujących kapitał przyszłych emerytów, obecnie, niemal wyłącznie na rynku akcji. Dlatego przyszłością w zakresie produktów oszczędzania emerytalnego będą takie rozwiązania, które pozwolą uodpornić się wartości zgromadzonych środków na wahania wycen akcji. To także lepsza dywersyfikacja kapitału i uniezależnienie się od tylko 1–2 instrumentów finansowych.

Rozwiązaniem, które osiąga dobre stopy zwrotu niezależnie od nastrojów giełdowych i z powodzeniem mogłoby stać się częścią strategii inwestycyjnych polskich OFE, są fundusze private equity. Podobnie jak OFE, mają długi horyzont inwestycyjny, a ich strategią jest koncentracja na długoterminowym budowaniu wartości. Zacisze rynku prywatnego sprzyja koncentrowaniu się managerów na realizacji długoterminowych strategii wzrostu przy aktywnym zaangażowaniu ze strony funduszy private equity, w przeciwieństwie do rynku publicznego, który rozlicza managerów z kwartalnych wyników spółek. Na świecie to rozwiązanie jest już stosowane od wielu lat, m.in. w USA. Badania 153 amerykańskich funduszy emerytalnych wykazują, że przeciętny amerykański fundusz emerytalny inwestuje 5–10% aktywów w fundusze typu private equity. Inwestycje te przynoszą średnio 12,3% rocznie w ciągu 10 lat, oznacza to, że 1 zainwestowany dolar po 10 latach przynosi 3,2 dolara. W Polsce uwzględnianie funduszy private equity w systemie oszczędzania emerytalnego byłoby nowością, na 

Krzysztof Konopiński

współzarządzający funduszem MCI.CreditVentures

której skorzystałaby zarówno gospodarka, jak i przyszli emeryci.

Okładka tygodnika WPROST: 12/2017
Artykuł został opublikowany w 12/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także