Przewodnik po IPO
  • Business Gate :Business Gate

Przewodnik po IPO

Dodano: 
Siedziba warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
Siedziba warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych / Źródło: Fotolia
Wypełniając swoją rolę przestrzeni dla biznesu, warszawska giełda pomaga w wymianie informacji pomiędzy inwestorami, emitentami oraz firmami inwestycyjnymi i doradczymi. Dba przy tym o zachowanie wysokich standardów oraz promocję trwałego rozwoju, zasad ładu korporacyjnego i odpowiedzialności społecznej spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Warszawska giełda angażuje się w liczne działania mające pomóc potencjalnym emitentom w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu pierwszej oferty publicznej (IPO). Wspiera przedsiębiorców w pozyskaniu wiedzy na temat rozwoju poprzez finansowanie dostępne na rynkach giełdowych, a jednym z rezultatów tych działań jest „Przewodnik dla emitentów giełdowych. Droga po kapitał”.

Publikacja ta w praktyczny sposób opisuje charakterystykę procesu oferty publicznej od ogólnych informacji po szczegółowy harmonogram i rolę doradców — krok po kroku prezentuje każdy etap procesu. Zawiera szczegółowe się informacje na temat m.in. podstaw prawnych i przygotowania procesu IPO, sprawozdawczości finansowej w ofercie publicznej, corporate governance, procesu premarketingu i marketingu oraz subskrypcji i zasad funkcjonowania spółki publicznej.

W odróżnieniu od wcześniejszych publikacji tego rodzaju, „Przewodnik dla emitentów giełdowych” został przygotowany we współpracy z praktykami rynku kapitałowego – biurami maklerskimi, doradcami prawnymi, biegłymi rewidentami – którzy towarzyszą emitentom na kolejnych etapach procesu oferty publicznej. Dzięki temu potencjalni kandydaci na emitentów otrzymują możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotów cieszących się uznaniem na polskim rynku kapitałowym.

Przewodnik zostanie opublikowany w formie interaktywnej na stronie GPW i już wkrótce będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Będzie go również można otrzymać w wersji drukowanej na giełdzie lub przy okazji organizowanych przez nią wydarzeń.

Okładka tygodnika WPROST: 10/2017
Artykuł został opublikowany w 10/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ Źródło: Business Gate

Czytaj także