Co to jest absolutna stopa zwrotu?

Co to jest absolutna stopa zwrotu?

Dodano: 
Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Wśród zarządzających funkcjonują z grubsza dwa cele inwestycyjne – relatywna stopa zwrotu i absolutna stopa zwrotu. Czy 2% zysku w czasie hossy to dużo? Z pewnością w funduszu akcyjnym nie. W funduszu absolutnej stopy zwrotu – niekoniecznie.

Przeciwieństwem, przynajmniej w teorii, podejścia benchmarkowego są fundusze absolutnej stopy zwrotu. Ich celem jest po prostu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. Techniki używane przez zarządzających, by to osiągnąć mogą się bardzo różnić, natomiast cel jest prosty – pozytywne wyniki niezależnie od indeksów giełdowych, cen obligacji, nieruchomości itd. Naturalne dla strategii, których celem jest absolutna stopa zwrotu jest używanie dźwigni, krótkiej sprzedaży i aktywne zarządzanie ryzykiem. Wyniki strategii absolutnej stopy zwrotu to rezultat umiejętności zarządzającego – a nie jakiegoś specyficznego indeksu. Brzmi dobrze, ale rzeczywistość jest wymagająca. Zarówno w światowych, jak i polskich realiach, udaje się to nielicznym. Z funduszem Opoka One FIZ, istniejącym od 2010 roku oraz Opoka Omega (subfundusze Neutral, Alfa, Ultra i Quant) działającym od 2014 roku mamy także swój skromny udział w tym rynku.

Jak ocenić skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu?

W polskich realiach fundusze absolutnej stopy zwrotu klasyfikuje i ocenia niezależny serwis Analizy Online. Stosowana przez nich metodologia to badanie, ile fundusz ma możliwych 12-miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 36 miesiącach. Im więcej tych okresów jest dodatnich – tym lepsza ocena. Potem analitycy Analiz porównują je z oprocentowaniem depozytów – albo fundusz miał lepsze wyniki od depozytu, albo nie. Może to być sensownym odniesieniem – chociaż de facto zazwyczaj klienci ponoszą wyższe ryzyko niż w przypadku depozytu. Sam fakt pobicia depozytu może więc nie być dla nich satysfakcjonujący. Osobne oceny dostają fundusze działające krócej niż 3 lata i fundusze wyceniane kwartalnie. Trudno powiedzieć o dwóch funduszach absolutnej stopy zwrotu, że jeden jest lepszy od drugiego tylko na podstawie samego ich wyniku. Diabeł tkwi w szczegółach i prawdopodobnie nie ma w Polsce dwóch funduszy absolutnej stopy zwrotu dających się łatwo porównać. Fundusze absolutnej stopy zwrotu na świecie oferowane są zazwyczaj ograniczonej grupie inwestorów – podobnie jest w Polsce. Najczęstszą formą wybieraną przez zarządzających są niepubliczne FIZ-y. Naszym zdaniem warto samemu przeprowadzić ocenę funduszu i zarządzanego – same stopy zwrotu to tylko bardzo niewielki fragment całego obrazu. W naszym przypadku podstawowe informacje zawiera strona www.opokatfi. pl, najszerszy zakres informacji jest jednak dostępny tylko podczas osobistego spotkania z nami bądź naszymi dystrybutorami.

Fundusze Opoka na tle innych rozwiązań absolutnej stopy zwrotu.

Fundusze Opoka TFI – Alfa, Neutral i One są klasyfikowane jako fundusze absolutnej stopy zwrotu przez serwis Analizy.pl. Bez wyjątku mają 100% dodatnich 12-miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 3 latach. Gdybyśmy wydłużyli horyzont do 7 lat – Opoka One miałby w nim 96% skuteczności 12-miesięcznych stóp zwrotu (dodatkowo nie miał nigdy kalendarzowego roku ze stratą).

Czy warto inwestować w fundusze absolutnej stopy zwrotu?

W podsumowaniu tego tekstu warto odpowiedzieć na to czy w ogóle warto inwestować w fundusze absolutnej stopy zwrotu. Odpowiedź jest tak samo złożona jak same tego typu fundusze. Przede wszystkim istotne jest, by inwestorzy mieli świadomość, że inwestycyjny Święty Graal nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak inwestycyjne perpetuum mobile, które przy oprocentowaniu depozytów poniżej 2% oferuje „bez ryzyka” 8%. Z perspektywy Opoka TFI – zarządzającego funduszami w formule absolutnej stopy zwrotu od 10 lat wiemy, że nawet gdy inwestorzy zaufają zarządzającemu, istotna jest cierpliwość. Największym testem dla cierpliwości inwestorów – nawet gdy zarządzający „sprawdzi się” i nie zaliczy większej wpadki jest bowiem hossa.


Adam Łaganowski,, dyrektor ds. sprzedaży OPOKA TFI S.A.

Czytaj także