W biznesie wygrywają twórcy idei, a nie podwykonawcy

W biznesie wygrywają twórcy idei, a nie podwykonawcy

Dodano: 
Maciej Sus
Maciej Sus / Źródło: Materiały prasowe
Innowacje są niezbędnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki jako całości. Liczę, że przełamanie negatywnego trendu w inwestycjach będzie się wiązać z większym ukierunkowaniem na innowacyjność polskich przedsiębiorstw – mówi Maciej Sus, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego Deutsche Bank Polska.

Miniony rok to dla wielu firm spadek inwestycji. Jak sytuacja wygląda teraz? Widać ożywienie?

Maciej Sus, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego Deutsche Bank Polska: Kluczowe wskaźniki ekonomiczne potwierdzają, że nasza gospodarka rozwija się w dobrym tempie. Dlatego zakładam, że mamy do czynienia z efektem opóźnienia, wywołanym ogólną niepewnością. Nie sposób na dłuższą metę zwiększać produkcji, nie inwestując.

W każdej gospodarce inaczej rozumie się innowacje…?

Polska gospodarka może i powinna opierać się na produktach i usługach o coraz wyższej wartości dodanej. Idealny układ to taki, w którym maksymalnie duża część premii za innowacyjność jest tworzona u nas i w zaawansowanej już formie staje się naszym towarem eksportowym. Jak wiadomo, najwyższa wartość dodana we współczesnej gospodarce przypada tym firmom, które nie tylko wymyślają innowacje, ale także potrafią je rozwijać, „opakowując” w unikalną ideę, nadając im szerszy kontekst, integrując z innymi dostępnymi na rynku produktami i usługami.

Wiele nas dzieli od prawdziwie innowacyjnych krajów?

Polskie pociągi i autobusy jeżdżą po całej Europie, stworzone w Polsce czujniki podczerwieni dotarły aż na Marsa, to Polka wymyśliła innowacyjne elastyczne ogniwa fotowoltaiczne. Takich „perełek” innowacyjności jest coraz więcej, ale nie zmieniają one ogólnego obrazu: ciągle, niestety, stanowimy zaplecze produkcyjne dla zagranicznych firm, a tworzone innowacje są sprzedawane inwestorom na zbyt wczesnym etapie ich komercjalizacji. Jestem pewien, że przebycie tej drogi – od niezwykle zdolnych, ale jednak podwykonawców do kreatorów idei – wyniosłoby polską gospodarkę na zupełnie inny poziom konkurencyjności.

Czy polscy przedsiębiorcy są świadomi wartości innowacji? Czy wiedzą co robić, by nie był to tylko slogan?

Innowacje są niezbędne, by przedsiębiorstwa i cała gospodarka się rozwijały. Polskie firmy, także te najmniejsze, coraz częściej inwestują w badania i rozwój. Liczę, że przełamanie negatywnego trendu w inwestycjach wiązać się będzie ze zmianą ich charakteru i nową falę inwestycji zdominują wydatki na bardziej nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne maszyny czy automatyzację procesów. Pamiętajmy o tym, że czwarta – cyfrowa – fala rewolucji przemysłowej jest historyczną szansą dla krajów, które dysponują silnym kapitałem intelektualnym. A nasz kraj ma unikalne zaplecze do rozwoju innowacyjności – fantastycznych inżynierów, programistów, biotechnologów, chemików. Ważne, by ich niezwykły talent i wiedza zostały właściwie zagospodarowane.

Jaką rolę w strategii budowy wartości przez innowacje mogą odegrać banki?

Bank powinien być zaufanym partnerem, de facto sparingpartnerem, który aktywnie i wszechstronnie wspiera – trzymając się sportowej analogii – utalentowanego zawodnika w jego rozwoju. Doświadczony sparingpartner nie tylko pomaga w zbudowaniu formy, ale potrafi dostrzec potencjalne obszary do rozwoju – i szczerze o nich rozmawiać. W czasach, gdy większość podstawowych operacji klienci wykonują zdalnie, krytycznego znaczenia nabiera doświadczenie doradców, którzy na bazie wiedzy na temat potrzeb danej firmy, specyfiki branży, w której działa i uwarunkowań zewnętrznych są w stanie zaproponować najbardziej optymalne mechanizmy wsparcia realizacji dobrze napisanego scenariusza rozwoju. Na ten aspekt –merytoryczno-relacyjny – kładziemy od lat szczególny nacisk. I nasi klienci doceniają to, że nie tylko odpowiadamy na ich potrzeby, ale i je antycypujemy, proponując odpowiednie mechanizmy wsparcia wzrostu do indywidualnego profilu każdej firmy. Deutsche Bank Polska jest częścią globalnej grupy, która ma oddziały w ponad 70 krajach. Uniwersalny charakter przełomowych produktów i usług sprawia, że innowacyjne firmy kooperują z odbiorcami z całego świata, dlatego tak ważne jest dla nich, aby bank, z którym współpracują mógł także zapewnić realne wsparcie w transgranicznej działalności.

Okładka tygodnika WPROST: 22/2017
Artykuł został opublikowany w 22/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także